Az Antióchia Hétvége

Bevezetés a mozgalomba

A Hétvége formája

A Hétvége pénteken este 19 órakor kezdődik és vasárnap este kb. 21 óráig tart. A programot bevezetők (személyes megosztások), kiscsoportos beszélgetések, közös ima, zene és kikapcsolódás alkotják. Kiemelt hangsúlyt kap a Szentírás, a kiengesztelődés szentsége és az Eucharisztia.

A team

20-25 fiatal vezeti a hétvégét. Ők mondják a bevezetőket, ők vezetik a kiscsoportos beszélgetéseket. A teamnek tagja a közösség házaspárja és támogató papja is. A már működő közösség legalább két hónapot tölt a hétvégére készüléssel. Egy új, alakuló közösség esetében ez három-hat hónapig tarthat.

A résztvevők

40-60 fő, beleértve a team-et. A korosztály 16-24 év között van. Az Antióchia a fiatalok minden rétegét megmozgatja, az eminenstől a nehezen tanulókig, a „bikáktól” a „jó kisfiúkig”.

A helyszín

A Hétvége helyszíne a plébánia vagy a helyi iskola. Az étkeztetést az ún. „angyalcsapat” szervezi és bonyolítja le, amely szülőkből, kisebb testvérekből áll. Pénteken és szombaton éjszakára a résztvevőket a plébánia családjai fogadják be otthonaikba, 4-5 fős fiú, ill. lány alvócsoportokban. A résztvevők hálózsákot, polifoamot hoznak és a földön alszanak.

Imaháttér

A Hétvégéért sokan imádkoznak: a résztvevők családjai, a plébánia közössége, a többi Antióchia közösség. Jó, ha minden résztvevőnek saját „imacsaládja” van a hétvége alatt.

Az Antióchia elindítása a plébánián

Módszer: Az Antióchia plébániáról plébániára terjed. Az érdeklődő plébánia elküld egy kb. 10 fiatalból álló csoportot egy házaspárral és egy pappal vagy szerzetessel, hogy megtapasztaljon egy Antióchia Hétvégét. Ezután következik a 3-6 hónapos formálódási idő, amikor az eredeti csoport meghív másokat, egyszerre egyet, hogy csatlakozzon hozzájuk, amíg 20-25-en nem lesznek. A felkészülést követően megtartják saját plébániai Hétvégéjüket, amelyen akár rögtön részt vehet egy másik érdeklődő plébánia csoportja. E mögött a tevékenység mögött az imádság az a kulcstényező, amelyre a felkészüléskor szükség van.

Amikor egy közösség először tart Hétvégét, akkor jó, ha a team-ben van 2-3 tapasztaltabb vezető az „anyaközösségből”. Ez biztosítja a háttértámogatást és segít megőrizni a mozgalom irányultságát és lelkületét. Javasolt évente két Antióchia Hétvégét tartani.

Az induló csapat kiválasztása

Ez döntő fontosságú. Ezen múlik a jövőbeli közösség hatékonysága. Az Antióchia a társak vonzásán alapul. Ezért alapvető, hogy a spontán létező csoportok vezetőit hívjuk meg; nem a „szentfazekakat”, hanem azokat, akik személyiségükkel vonzanak másokat. Később ők tudják majd a legtöbb új közösségi tagot meghívni. Gyakran azok a legjobb vezetők, akiknek jó hívő hátterük van, de akiket sörözőkben, sportpályán, vagy az osztály nyughatatlanjai között lehet megtalálni. Ha nem vesszük figyelembe a csapatkiválasztásnak ezt a szempontját, az Antióchia akkor is értékes lelki hatással lesz a plébániára, azonban lehetőségeit súlyosan korlátozza.

A hétvégi bevezetők

A Hétvégén elmondott minden bevezető egy kidolgozott vezérfonalat követ. A bevezetőket a fiatalok írják, felnőtt segítséggel mélyítik el és ők mondják el a Hétvégén. Minden bevezető elsősorban személyes megosztás, a személyes életélmények és az Evangélium kapcsolatát hangsúlyozzák.

Péntek este

Bevezetés: A hétvége vezetői mondják (fiú és lány). Meleg üdvözlés és a hétvége formájának és stílusának ismertetése.

Isten hívása: Isten mindannyiunkat személyesen hív. Rajtunk áll, hogy válaszoljunk.

Elmélkedés az imáról: A bevezető kifejti, hogy az ima Istennel való egységünk kifejeződése, amelynek sokféle formája van. Közvetlen hangvételű, de ösztönző megközelítést ad az imához.

Szombat

Elmélkedés az életről, mint önajándékozásról: Jézus minden embert személyesen szeret és az életét odaadta értünk. A mi életünk továbbfolytatása lehet ennek az ajándékozó életnek.

Saját képem, Isten képe rólam: Igyekszünk magunkról olyan képet kialakítani, amely mások számára könnyebben elfogadható, de Isten akkor is szeret minket, ha nem tudunk e szerint a kép szerint élni. Mi az Ő képére vagyunk teremtve.

Krisztus műve: Krisztus híd számunkra az Atyához. Részt vehetünk az Ő művében. A Szentírás fontos eszköze annak, hogy Jézus útján tudjunk járni.

Kereszténynek lenni: A keresztény az, aki Jézust teszi az élete középpontjába. Ez sokkal több, mint pusztán jó embernek lenni.

Keresztény közösség: Mindnyájunknak szól a meghívás, hogy Krisztus-központú közösséghez tartozzunk.

Vasárnap

Elmélkedés az Eucharisztiáról: Az Eucharisztiában az Élet Kenyerét ünnepeljük, a Krisztus Testét alkotó közösséget.

Az Egyház és a világ: Mi vagyunk az Egyház – emberek Krisztus-központú közössége a szeretetben.

Küldetés: Krisztus küldetését valósítjuk meg mindennapi életünkben, személyesen is, és közösségként is.

Krisztus követése: Az életmód, magatartásformák, viselkedés áttekintése, újraértékelése.

Krisztusért dolgozni: (A hétvége vezetői mondják). Azért, hogy ez a hétvége a növekedés kezdete lehessen, szükségünk van arra, hogy személyesen elkötelezzük magunkat Krisztus mellett, határozott gyakorlati módon, és csatlakozzunk a heti imatalálkozóhoz, mely a hétvége folytatása.

A zene

A zene Isten egyik legnagyobb ajándéka, és az Antióchia Hétvége élményének szerves része. A zeneszolgálat erejét nem lehet túlbecsülni – légkört teremt, érzéseket és viselkedést irányít, az ima eszköze, és így mindenkinek megérinti a szívét a Hétvége során. Ha figyelembe vesszük a mai kor rock együtteseinek hatását és népszerűségét, észrevesszük, hogy a zene önmagában is egy nyelvezet, amelyet a fiatalok megértenek, és amelyhez vonzódnak. Gyakran előfordul, hogy plébániáinkon a zene nem igazán vonzó a fiatalok számára. Azt várjuk tőlük, hogy igazodjanak a felnőttek reflektív típusú zenéjéhez. Az Antióchia korunk keresztény könnyűzenei stílusának megfelelően olyan zenét kínál, amelyben a fiatalok kifejezik életteli gazdagságukat és a zene nyelvén imádkoznak.

A folytatás

A folytatás célja, hogy a fiatalok Krisztus testének hatékony tagjaként éljenek, és növekedjen a személyes kapcsolatuk az Úrral és egymással. Mindez egy kis keresztény közösségen keresztül történik, amely a plébánia alkotó, szerves része.

A heti imatalálkozó

Ez a hivatalos folytatása az Antióchia Hétvégének, rendszerint egy két órás program. Tartalma egy bevezető, kiscsoportos megosztás, közös ima, zenélés és közösségi együttlét. Mint ahogy a Hétvégét is, ezt is fiatalok tartják felnőtt segítséggel.

Hétköznapi szentmise

A közösségi élet részévé válhat egy plébániai hétköznapi szentmisén való közös részvétel. Ez nem hivatalos része a programnak, hanem spontán alakulhat ki.

Apostoli tevékenységek

A különböző apostoli tevékenység szintén a közösségépítés gyakorlati útja. A közösség tagjai sok területen lehetnek aktívak, pl. szolgálat a plébániai liturgiában, idősek, betegek látogatása, imaalkalmak vezetése, stb. A társas tevékenységek nem tartoznak formálisan a programhoz, de alkalomszerűen alakulhatnak ki, és az Egyházhoz tartozás érzését erősítik.

Az Antióchia jelképe a kő és a rózsa. A fiatal szembesül a döntéssel, hogy kő legyen, amely kemény, hideg és soha nem változik, vagy rózsa, amely él és növekedni tud, és szépségével sokaknak szerez örömöt.